Werner sẽ phá vỡ thế bế tắc.Chelsea đi 1-0 Tây Ham!.

Khi có những cầu thủ mới vào đội, chúng ta sẽ tìm sự xoay chuyển và chúng ta cần mọi cầu thủVì vậy, độ rộng thực sự của chúng đến từ phía sau hoặc cánh quay hoàn to àn. Để đảm bảo các sườn cung cấp hỗ trợ tấn công mà không bắt kịp, bạn cần phải chơi trong ba trung tâm hậu.Khi được hỏi ngày thứ s áu liệu Aguiro có nên xin lỗi vì điều này, Guardiola nói: “Tôi biết Aguiro rất rõ, cũng giống như chuyện xảy ra giữa B-silva và Mendl. Tốt hơn là người ngoài không nên phán xét.

Read more