Tôi đang mong chờ tương lai điều tôi sẽ làm bây giờ là tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Derby County đã đuổi theo và đuổi theo, nhưng vẫn chưa có t ấm vé vàng.rất nhiều người nói rằng nó luôn khó chơi vào tháng Chín. Có phải nó luôn khó hơn trong tháng Chín?Có thể là do tình trạng thể xác, nhưng bây giờ không phải vậy.Bởi vì Hiệp Hội thừa tướng từ chối thả người, chỉ có vài cầu thủ Nam Mỹ đang chơi trong Hiệp Hội thừa tướng trở về nhà để tham gia vòng loại Cúp Thế giới, và 9 Premier League không thể đi

Read more