(Nhạc dài).

Anh ta rất giỏi trong nửa đầu và rất giỏi ở phần đầu của nửa thứ hai, klpper nói:Tiếp theo, trong giải Châu Âu League, Spurs sẽ chơi Maccabee Haifa và trong giải này, Spurs sẽ chơi Manchester United.Chào ông.

Read more