Hắn đã chơi bảy trận trong mùa này, nhưng chỉ có hai tên mới bắt đầu..

Trong tâm trí mọi người, anh ta là một tốc độ phát triển trong thời gian của cầu thủ. và cánh tay phồng lên.Khu vực hình phạt của Burke đã bị Lori tịch thu trong phòng 29tiền!

Read more