Foye: đừng lo lắng về việc thật Madrid được trả đũa chống lại giải Super League Châu Âu hay được mời lên đỉnh bốn hiệp hội.

Người huấn luyện viên mới của Barca, Xavi đã cùng chơi với Batman trong trại Nou và giữ lại trí nhớ tốt của đồng đội cũ(sửa đổi: Chiba)(Lipley) Độ khẩn cấp:

Read more