Depe: t ôi không thể đảm bảo tương lai của mình; Lyon nên sử dụng tốt sự tồn tại của tôi.

Jose cần đưa ra một lựa chọn ngay sau buổi diễn Chủ nhật bởi vì Olivier đang làm rất tốt và Doherty đang phát triển tốtPhóng viên Tin tức Hồng Tinh Hào Hô Minjuan biên tập và báo cáo Deng ZhuoguangĐể huấn luyện Juve, chúng ta phải mang theo chiến lợi phẩm về nhà. Chúng ta vẫn hy vọng đạt được kết quả này và chúng ta s ẽ tiếp tục theo con đường hiện tại.

Read more