Bạn vận động viên Manchester United Neville nói trong một cuộc phỏng vấn với thể thao trên trời rằng sự thay đổi là “tin lớn”.

Tôi đã chuẩn bị cho ngày cuối tuần, đây là một trận đấu rất quan trọng với chúng ta và chúng ta cần phải thắng.Chúng ta phải cố gắng đạt được ba điểm.Sau nửa thời gian, Chelsea rút 0-0 ở Leicester City.

Read more